Lönnarp:10


                                               Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio             tunner    laaß

Näbbarp, hemmen      1/4  
        Räntar smör    1 pund 
        Vtsäde alz                        3 3/5
              Höö                                         12
Humble gårdz stänge   200
Eenßäde öhr och mull jordh
    Skogh till timber, giärzle, suedie
    och brännemark godher.
       Mulebete godth.

(Karttext:)

Träsk
Hård wall, maa och kiär eengh med gran och börke skoogh.
Betes hage med gran och biörke skogh