Lönnarp:11


                                               Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio             tunner    laaß

Yttren, hemman        1/4  
        Ränter smör    1 pund 
        Vtsäde alz                        4 1/5
              Höö                                         8
    Humble gårdz stänge 100
Eenßäde sand, öhr och mull jord.
    Fiske watn godt.
    Skogh till timber, giärzle, suedie
    och brännemark nötorfftigh
       Mulebete godt.

(Karttext:)

Yttren lacus
Betes marck
Maa engh och träsk
Betes marck  medh fååre skogh.
Stenig hård walz engh med små biörke buskar.