Lönnarp:12


                                               Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio             tunner    laaß

Knecktaroderna, hemman  1/8  
        Ränter smör       1/2 pund 
            Vtsäde alz                    1 4/5
                  Höö                                     6
Eenßäde moo och suartmylla jord.
    Fiske watn godt.
Skogh till timber, giärzle, suedie och
    brännemark nötorfftigh
       Mulebete godt.

(Karttext:)

Betes marck
Stenig hård walz engh
Maa och kiär engh.
Dy och starbåtz engh
Stenigh marck
Yttren lacus
Träsk