Lönnarp:13


                                               Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio             tunner    laaß

Kiälleryd, hemmen    1/2  
        Räntar smör    2 pund 
            Vtsäde alz                    7 1/2
                  Höö                                     20
    Humble gårdz stänge 500 
Eenßäde suart mylla och myket
    stenigh jordh.
Quarn gångande hööst och wåår.
    Fiske watn godt.
Skogh till timber, giärzle,
suedie och brännemark.
       Mulebete godt.

(Karttext:)

Stenig hård walz engh
Betes hage med biörk och gran skoogh
Nabbens egor möta
Stenig hård walz engh medh biörk, haßel och ale skoogh.
Maa engh.
Löneren lacus
Hård walz eng