Lönnarp:14


                                               Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio             tunner    laaß

Nabben, hemmen      1/2  
        Ränter smör    2 pund 
            Vtsäde alz                     6 1/5
                  Höö                                     16
Humble gårdz stänge  400 
Eenßade1 mull och öhr jordh.
Quarn gångande hööst och wåå<r>
Skog till timber, giärzle,
suedie och brännemark
        nötorfftigh
    Mulebete godt.

(Karttext:)

Hård walz engh med ale skogh
Stenig, måsig, tufuig hård walz eengh medh biörk och ale skogh.
Löneren lacus
Stenig, tuffuig hård walz eng medh biörk och haßle skogh

1 D.v.s. Ensäde