Lönnarp:17-18


                                                       Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio                     tunner    laaß

    Kiylingaredh ähr 6 hemmen
    Eenßäde suart mylla jordh.

1. Brunsz gården, hemmen  1    
        Ränter smör    4 pund 
        Wtsäde alz                               11 3/5
                  Höö                                             25
        Humble gårdz stänge 1000

2. Lilla gården, hemmen  1/2    
        Ränter smör    2 pund 
        Wtsäde alz                               5 3/5
                  Höö                                             10
        Humble gårdz stänge 300

3. Joen Nilson ibidem, hemman  1/2    
        Räntar smör    2 pund 
        Wtsäde alz                               6 4/5
                  Höö                                             12
        Humble gårdz stänge 200

4. Jngell ibidem, hemmen    1/2    
        Räntar smör    2 pund 
        Wtsäde alz                               3 4/5
                  Höö                                             12
        Humble gårdz stänge 100

                (Reklamant:) Nilß

5. Nilsz ibidem, hemmen    1/2    
        Räntar smör    2 pund 
        Wtsäde alz                               5 1/5
                  Höö                                             12
        Humble gårdz stänge 100

6. Måsebooll, vnder Åheråhs, hemman 1   
        Ränter smör    4 pund 
        Wtsäde alz                               <...>
                  Höö                                             24
        Humble gårdz stange1 400

7  ähr een crono tompt vnder Åhreåhs   
        Ränter päninger            12 öre 
        Vtsade2 alz                               <...>
                  Höö                                             2

        Till förbemälte hemman ähr skogh
        till timber, giärzle, suedie och
        brännemark godher, jttem näffuer
        skogh medelmåtig. Fiske watn i Löneren godt.
                    Mulebete godt

                       A ähr en schualtequarn gångandes hööst och wår 
                       och lyder till förbemälte by vndan tagandes nommoro 6 och 7.    
Signum litra {   B ähr en sågequarn, ränter tolf tölter bradher och
                       lyder vnder Lönarpz säthes gårdh.      

(Karttext:)

Stenigh tuffuig hard walz engh medh gran skoogh.
Betes hage
Stenig tuffuig hård walz engh med gran skogh och der i bland några parker ßom jntet kunna bärgias.
Betes hagar
Stompnans ägor möta.
Kyrkan.

1 D.v.s. stänge
2 D.v.s. Utsäde