Lönnarp:19-20


                                                       Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio                     tunner    laaß

Söröd, hemmen            1/4
        Ränter smör    1 1/2 pund 
        Wtsäde alz                                5 1/5
                  Höö                                             12
        Humble gårdz stänge 400
Eenßäde suart mylla jordh
        Quarn gångande hööst och wåår
Skog till timber, giärzle,
suedie och brännemark
        nötorfftigh
Mulebete medelmåtigt.


                                                       Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio                     tunner    laaß

Söörwdden, hemmen   1/2
        Ränter smör    1 pund 
        Wtsäde alz                                8 1/5
                  Höö                                             20
        Humble gårdz stänge 600
Eenßäde öhr och suart mylla jord,
        doch mycket stenig åker.
        Quarn gångande hööst och wåår.
Skogh till timber, giärzle, suedie
och brännemark nötorfftig.
        Mulebete godt.


(Karttext:)

Måsig hård walz engh medh biörke skogh
Stenigh hård walz eng medh biörk och haßle skoogh.
Betes hage.
Wtmarken möter
Staarhesters egor möta.
Betes hagar
Tuffuig hård walz engh
Hård walz engh med biörk och haßle skogh.
Måsig hård walz eng medh biörke skoogh.
Betes hage
Hård walz eengh