Lönnarp:21


                                                       Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio                     tunner    laaß

Staarhester, hemmen      1/4
        Räntar smör    1 1/2 pund 
        Wtsäde alz                                6 1/5
                  Höö                                             10
        Humble gårdz stänge 500
Eenßäde öhr och suart
    mylla jordh
Skoogh till timber, giärzle,
suedie och brännesmark.
    Mulebete medelmåtigt.

(Karttext:)

Maa eng och träskh.
Hård walz eengh.
Söröds egor möta.
Masig1 stag walz eng med gran skogh.
Liungh backe.
Betes hage.

1 D.v.s. Mossig