Lönnarp:22


                                               Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio            tunno<r> laaß

Matszarod, hemmen      1/2
        Ränter smör    2 pund 
        Wtsäde alz                      8 1/2
                  Höö                                      12
Humble gårdz stänge  100
Eenßäde suart mylla och
        miäla jordh
Skogh till timber, giärzle,
suedie och brännemark
        godher.
    Mulebete medelmåtigt.

(Karttext:)

Betes marck
Betes marck medh graan skogh.
Sanck engh
Sanck, tuffuig, måsigh engh med graan skogh
Betesmark
Hård walz eengh.
Betes hage.
Her möter Giöölandz egor.