Lönnarp:23


                                             Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio           tunner    laaß

Måseryd, hemmen      1/4
        Ränter smör    1 pund 
        Wtsäde alz                     6 4/5
                  Höö                                   10
Humble gårdz stänge  300
Eenßäde mull, sug och halle grund
        åker
Quarn gångande hööst och wåår.
Skog till timber, giärzle, suedie
och brännemark godher.
    Mulebete godt.

(Karttext:)

Betes hage
Betes hage
Måß walz eng
Hård walz engh
Hård walz engh
Maa och träsk
Her möter een onyttig måße.
Gran backe