Lönnarp:24


                                             Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio           tunner    laaß

Askåhsen, hemmen    1/4
        Ränter smör    2 pund 
        Wtsäde alz                     6 2/5
                  Höö                                   24
    Humble gårdz stänge  400
Eenßade1 suart mylla jordh.
    Quarn gångande hööst och wåår
    Fiske watn i Brängien godt.
Skogh till timber, giärzle,
suedie och brännemark godher.
    Mulebete godt.

(Karttext:)

Brängien lacus
Tuffuig, stenig och nyrygd2 engh
Stenig, sanck och tuffuigh hård walz engh med haßell och biörke busker.
Betes hage.

1 D.v.s. Ensäde
2 D.v.s. nyröjd?