Lönnarp:25


                                             Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio           tunner    laaß

Lilla Tåhult, hemmen  1
        Ränter smör    4 pund 
        Wtsade1 alz                    8 1/5
                  Höö                                   10
    Humble gårdz stänge  500
Eenßäde suartmylla jordh.
    Quarn gångande hööst och wåår
Skogh till timber, giärzle,
suedie och brännemark nötorfftig
    Mulebete godt.

(Karttext:)

Hallens egor möta
Stora Tååhulta egor möta.
Onyttig måse
Betes marck med liung och gran skogh, doch några parkar som bärgias
Maa och träsk
Betes mark medh gran skogh
Betes hage medh graan skoogh.
Liungh och hård walz eengh.
Maa eengh
Liung
Gunnarydz egor möta

1 D.v.s. Utsäde