Lönnarp:26


                                                 Vtsäde   Höö
Notarum Explicatio               tunner    laaß

Stora Tåhult, hemmen  1
        Räntar smör    4 pund 
        Wtsäde alz                          9 4/5
                  Höö                                       16
        Humble gårdz stänge 1000
Eenßade1 suartmylla, stenigh och
    halle grundh åker.
    Quarn gångande hööst och wåår
Skogh till timber, giärzle,
    suedie och brännemark
        nötorfftigh
    Mulebete godt.

(Karttext:)

Betes hage medh gran skoogh.
Betes mark.
Betes marck med gran skoogh.
Maa och hård wallz engh.
Hård walz engh.
Stora Tåhult.
Lill Tåhulta egor möta.
Betes hage medh gran skogh.
Hård walz eng ned liung och gran skogh.

1 D.v.s. Ensäde