Lönnarp:27-28


                                                 Vtsäde   Höö
Notarum Explicatio               tunner    laaß

Hallen, hemmen       1/2
        Ränter smör    2 pund 
        Wtsäde alz                          8 2/5
                  Höö                                       18
        Humble gårdz stänge 500
Eenßäde suart mylla och miäla
    jordh, doch ibland myket halle-
        grund åker.
Skogh till timber, giärzle, suedie
och brännemark nötorfftigh
        Mulebete godt.

(Karttext:)

Betes hage med gran skogh.
Sörödz egor möta.
Träsk
Betes hage.
Sanck tuffuig staagh och hård walz eengh med haßel och biörke skogh.
Måsig hård walz eng
Måsig tuffuig engh
Betes marck.