Lönnarp:29


                                                 Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio               tunner    laaß

Tången, hemmen       1/2
        Ränter smör    2 pund 
        Wtsäde alz                          4 1/2
                  Höö                                       16
        Humble gårdz stänge 300
Eenßade1 sand, mull och miäla
        jordh.
Fiske watn i Löneren godt.
Timber skoog ringa.
Giärzle, suedie och bränne-
marck nötorfftigh
        Mulebete godt.

(Karttext:)

Tompta egor möta.
Maa engh.
Jngarodz eegor.
Sanck tuffuigh engh.
Hård walz eengh
Betes hage

1 D.v.s. Ensäde