Lönnarp:31-32


                                                                    Vtsäde   Höö
Notarum Explicatio                                  tunner    laß

1. Slättery, hemmen       1/4
            Räntar smör    2 pund 
            Wtsäde alz                                         4 4/5
                      Höö                                                      12
    Eenßäde öhr och suartmylla jordh 
    Fiske watn nötorfftigt.
    Timber skoug nötorfftig.
    Giärzle och brännemark, suedie godher
        Mulebete medelmåtigt.
A  ähr en enge hage, brukas wnder Löndarp 
     säthes gård, specificerad folio 1, höö        45 laß


2. Långzred, hemmen     1/2
            Räntar smör    2 pund 
            Wtsäde alz                                         4 4/5
                      Höö                                                      12
        Humble gårdz stänge    100
    Eensäde suart mylla jord
    Skoug till timber, gärzle, suedie och
    brännemarck nötorfftig
            Mulebete godt.
 

(Karttext, s. 31:)

Baggekulla egor möta.
Måsigh hård walz engh med gran, biörk och ale skogh.
Löneren lacus.
Slätteryd
Engh
Sanck hård walz eng medh ale skoug
Betes haghe medh gran skough

(s. 32)

Maa och kiär engh medh storer gran skough.
Långzred
Hård walz engh
Betes hage
Betes hage

1 D.v.s. Ensäde