Lönnarp:34


                Effterskreffne
                    hemman
    ähre affmätte j Redwägh och Åhs härahder

                Dalums sochn    Påelstårp      folio  35
                Wijstz sochn      Wbbarp       folio  36
                Bruns sochn       Remma        folio  37
                Åhsarpa sochn   Åhsarp         folio  38

                                Åhs häradht            
                Möhne sochn     Möhne         folio  39