Lönnarp:35


                                                  Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio                tunner    laaß

2. Påelstårp, hemmen      1
            Ränter smör    4 pund 
            Wtsäde alz                      7 1/5
                      Höö                                    10
    Eenßäde sand och suart
                mylla jordh.
    Skough till giärzle och
    brännemark nötorfftigh
        Mulebete medelmåtigt.

(Karttext:)

Hård walz engh
Skiön walz engh
Betes hage
Betes hage
Maa engh
Her möta Nööredz egor