Lönnarp:36


                                                      Vtsäde   Höö
Notarum Explicatio                    tuner      laaß

1. Wbbarp, hemmen      1
            Ränter smör    6 pund 
            Wtsäde alz                          12 3/5
                      Höö                                        30
    Humble gårdz stänge    200.
    Eenßäde sand och suartmylla
                  jordh.
    Skough till giärzle och
    brännemark nötorfftigh
        Mulebete ringa.

(Karttext:)

Her i bland ähre dee andra hemmans egor belägne.