Lönnarp:37


                                                  Vtsäde   Höö
Notarum Explicatio                tunner    laaß

    Remma, hemmen           1
            Ränter smör        4 pund
                   brukat   7 4/5
    Vtsäde {                                   9  
                   obrukat 1 1/5
                                Höö                          35
        Humble gårdz stänge  100   
Eenßäde sug och suart mylla
                    jordh
        Quarn gångande hööst och
                      wåår.
         Fijske watn i Åszunnen
                    godth.
    Nåta skoug på Brunskogh
    brännemark nötörfftigh
        Mulebete godt.

(Karttext:)

Hårdh walz engh medh ale skough
Sanck hård walz engh medh ale skough.
Öde
Öde.
Quarn
Eng
Betes mark.
Öde
Betes hage