Lönnarp:38


                                                      Vtßade1 Höö
Notarum Explicatio                    tunner    laaß

1. Stora gården i Åhsarph   1
            Ränter smör        3 pund
            Wtsäde alz                          12 3/10
                          Höö                                    20

2. Röörs gården ibidem, hemman 1
            Ränter smör        3 pund
            Wtsäde alz                          9 3/5
                          Höö                                    12
        Eenßäde suartmylla jordh.
            Mulebete medelmåtigt
        Bränne mark ringa

        Och fins jnga andra lägen-
        heeter till förbemälte
        hemmans förbättringh

(Karttext:)

Betes hage
Maa engh

1 D.v.s. Utsäde