Lönnarp:39


                                                      Vtßäd    Höö
Notarum Explicatio                    tunner    laaß

Södergården i Möhne, hemmen  1
            Ränter smör            5 pund
            Wtsäde alz                           6 1/2
                          Höö                                    20
       Humble gårdz stänge   300
Eenßade1 sand, suartmylla och suugh
                   jordh
    Bränne mark medelmåtigh.
       Mulebete nötårfftigdt
Och fins jnga andra lägenheeter
till förbemälte hemmans förbättringh.

(Karttext:)

Maa engh
Maa engh
Maa engh
Onyttig måse

1 D.v.s. Ensäde