Lönnarp:40


                 Geometrisch
                      taffla
vppå dhe tårpare och nybygge wed Könungz-
lehna huilka finnas noterade inne med byen huar aparto och nu på nytt
reviderade och affmatte1 anno 1650.

                Råbäck
                Biörn Oluffz tårp
                                             }       folio  41, 42    
                Rämierna
                Trolbotårpet

                Trehörningen        
                                             }       folio  43
                Torszboo

1 D.v.s. avmätta