Lönnarp:43


                                                         Vtsäde    Höö
Notarum Explicatio                       tuner       laaß

1. Trehörningen, ett nybygge
                Wtsäde, alz öde                  1 4/5
                          Höö, 24 stackar                       8
    Eenßäde sanck mull jordh. Oppå
    nådiga öfuerheetens goda behaag
    synes det bäst att wara läggia
    deße wnder Torßboo för äng,
    för orsaken ähr att deße tuänne hem-
    man kunna icke skattläggas aparto
    med mindre det ena kommer det an-
    dra till hiälph.              


2. Torsboo, ett nybygge
                Räntar      <...>
                Vtsäde alz                           2
                              Höö                                     3
    Enßäde sug och suartmylla jord
    Giärzle och brännemark effter
       nötörfften. Mulebete godt.
    Elliest fins och jnga andra
    lägenheeter till detta hemmans
    förbätringh med åker eller ängh


(Karttext:)

Trehörningen
Tuffuig måsig engh
Liung och hård walz engh.
Torsboo