Lönnarp:44


                Effterskreffne
                    hemman
    ähra affmätte j Wartoffta häradt.

                         Åhsle sochn
                Krusa gården i Flöttårph                   folio  45, 46

                         Fröygered sochn
      Wijstarpa sochn      Mölneryd                     folio  48
                                     Orleka                         folio  47    
    Fröygeredz sochn  {
                                     Oluffztårp och Näfarp  folio  50, 51, 52