Lönnarp:45-46


                                                         Vtsäde    Höö
Notarum Explicatio                       tunnor    laaß

Krusa gården i Flöttårp, skatte  1
                Ränter smör           2 pund
                Wtsäde alz                         18 2/5
                             Höö                                     20

        Tredingz träde mull jord
        och myket stenig åker
        Mulebete jntet, ey heller
        andra lägenheeter.

(Karttext:)

Här ibland äre dee andre gårdernas egor belägna.