Lönnarp:47


                                                         Vtsäde    Höö
Notarum Explicatio                       tuner       laaß

    Orleka ähr 6 hemmen
1. Stombnen ibidem, skatte  1
                Ränter smör       3 pund
                Wtsäde alz öde                    5
                             Höö                                     30
    Humble gårdz stänge     300

2. Halle gården ibidem, crone  1
                Ränter smör       3 pund
                Wtsäde alz öde                    5 3/5
                             Höö                                     16

    Tredingz träde mull
    och sand jord

    Timber, gärzle och
    bränne mark nötorfftig.
        Mule bete godt.
    Och finns inga andra lägen-
    heeter till förbemälte hemmen

(Karttext:)

Här jbland ähre dee andre 4 gårders ägor belägne.