Lönnarp:48


                                                 Vtsäde    Höö
Notarum Explicatio               tunner     laaß

    Mölneryd, hemmen      1
                Ränter smör  3 pund
                Wtsäde alz                  7 4/5
                             Höö                             16
    Humble gårdz stänge  300
Eenßäde mull, öhr, miäla jordh och
    myket stenigh åker och eengh.
Skogh till gärzle, suedie och
    brännemark nötorfftigh.
        Mulebete medelmåtigt.

(Karttext:)

Betes hage
Betes mark.
Maa.
Dy och maa engh
Maa och hård walz eng
Onyttig måse.
Hård walz engh
Kiär och träsk.
Bärgz egor möta.