Lönnarp:5


                                               Vtßade1   Höö
Notarum Explicatio             tunnor      laaß

Kolarehemmet, ett nybygge

        Vtsäde alz                        1 1/2
                   Höö                                      4
Eenßäde öhr och mull jordh
    Skogh till giärzle och
    brännemarck nötorfftigh
               Mulebete godt.

(Karttext:)

Betes hage
Onyttig måse
Liungh och hård walz eengh medh gran stubbar.
Betes hage.
Vtmarken på alla sijdhor.

1 D.v.s. Utsäde