Lönnarp:51-52


                                                 Vtßäde    Höö
Notarum Explicatio               tunner     laaß

Oluffz tårph, hemmen         1
                Ränter smör  6 pund
                Wtsäde alz öde           14 2/5
                             Höö                             30
Tredingzträde suag sand
och ör jordh.
Jbidem en hiulquarn, ränter
tull, spannemåll  <...>
Noch ibidem en sågequarn, ränter
bräder, töölter.
Skog till timber, gärzle,
suedie och brännemark
           godher.
    Mulebete godt.

(Karttext:)

Hård walz engh
Hård walz engh.
Hård walz engh
Betes marck med skoug och bärg
Betes marck med skoug och bärg
Hård walz engh
Tijan fluuius
Skön walz eng
Froygeredz1 egor möta.
Denna ängen lyder till Näfarph.

1 D.v.s. Fröjered?