Lönnarp:54


                Effterskreffne
                    hemman
    ähre affmätte j Gudhems häradh.

                                     Hööstena      folio 55, 56
         Höstena sochn  {   
                                     Reastårp       folio 57