Lönnarp:55-56


                                                               Vtßäde    Höö
Notarum Explicatio                             tunner     laaß

1.  Oluff Jngemarson i Hööstena, crone 1
                Ränter smör          5 pund
                    brukat     13 1/5
     Vtsäde {                                               14              
                    obrukat    4/5 
                                  Höö                                      16
     Nilz Siggason ibidem, crone    1
                Ränter smör          3 pund
                    brukat     6 4/5
     Vtsäde {                                               7 2/5             
                    obrukat    3/5   

     Tredingzträde mull och stenigh
                      jordh.
                Mulebete godt.
     Fins jnga andra lägenheeter
     till förbemälte hemmans för-
                 bättringh.    

(Karttext:)

Öde
Öde
Öde
Öde
Öde