Lönnarp:57


                                                     Vtßäd    Höö
Notarum Explicatio                   tunnor   laaß

Reastårph, skatte hemmen   1/5
           Ränter smör          1 pund
           Vtsäde alz                            8 1/5             
                       Höö                                      10  eller 10 stacker 
Tredingzträde mull och
        sand jordh
     Mulebete godt.
Och jnga andra lägenheeter
finß till förbemälte hemmens
        förbätringh.    

(Karttext:)

Här in vthi ähre the andre gårdars åker belägen.