Lönnarp:59-60


                                                             Vtßäde    Höö
Notarum Explicatio                           tunner     laaß

1.  Anders Jonson i Brunnum, skatte 1
                    Ränter smör          2 pund
                    brukat        17 1/5    
     Vtsäde {                                            17 7/10
                    obrukat       1/2             
                               Höö                                       30
            Humble gårdz stänge     400
     Quarn gångande höst och wåår.


2.  Habbåll ibidem, skatte             1
                    Ränter smör          2 pund
                 Wtsäde alz                             14 4/5
                               Höö                                       34
            Humble gårdz stänge     200


3.  Oxletomptan, hemmen             1/2
                    Ränter smör          2 pund
                    brukat        6 2/5    
     Vtsäde {                                            8 3/5
                    obrukat      2 1/5             
                               Höö                                       6


4.  Kiyrke gården ibidem, hemmen 1
                    Ränter smör          6 pund
                 Wtsäde alz                             12
                               Höö                                       20
            Humble gårdz stänge     100


      Tredingz träde, suart mylla
                        jordh
             Mulebete godt.
      Och jnga andra lägenheeter
      finnes till förbemälte hemmens
               förbättringh.  
 

(Ingen karttext)