Lönnarp:61


                                                 Vtßäde    Höö
Notarum Explicatio               tunner     laaß

Jntakan, hemmen         1/2
         Ränter smör    2 pund
         Wtsäde alz                        14 1/2
                      Höö                                    12
      Humble gårdz stänge     300
      Tredingzträde suart-
      mylla, sug och lein jord
      Mulebete godt.
      Och fins jnga andra
      lägenheeter till forbemälta1
      hemmans förbättringh.

(Karttext:)

Engh
Engh
Ranestadz egor möta.    

1 D.v.s. förbemälta