Lönnarp:62


                Effterskreffne
                    hemmen
    ähre affmätte j Gudhems häradh

                   Bårgonna sochen och by                  folio  63, 64

                       Siogerstadz sochn
                   Humbla gårderna i Siogerstadz by    folio  65, 66
                   Lorängen                                         folio  67