Lönnarp:63-64


                                                                 Vtsäde    Höö
Notarum Explicatio                               tunner     laaß

      Bårgonnaby, 32 hemmen och jnga
            flere af mätte än denne effterskrifne.

1.   Jon Oluffzon i Bårgonna, skatte   1
                     Ränter smör              2 pund
                     Wtsäde alz                            18 4/5
                                  Höö                                        25
      Humble gårdz stänge     200


2.   Börsboo gården, hemmen           1
                     Ränter smör            <.> pund
                          brukat    8 4/5
      Vtsäde alz {                                          17    
                          obrukat  8 1/5
                                  Höö                                        20
      Humble gården af oacht förfallen sampt
      och så mäste parten af husen

    
      Tredingz träde sand och mull jordh.
      Eenskijldt skogh till timber, giärzle och
      brännemark nötorfftiger.
            Mulebete godt.
      Fins jnga andra lägenheeter till
      förbemälte hemmans förbättringh


(Karttext:)

Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde