Lönnarp:65-66


                                                                     Vtsäde    Höö
     Notarum Explicatio                            tunner     laaß

      Siogerstadz by ähr 12 hemmen
      och jnga flere afmätte än den effter
                            skrifne.

1.   Östre Humbla gården, hemmen  1
                Ränter spannemåll     45 spannar
                Wtsäde alz                                    18 3/10
                             Höö                                                30
                Humble gårdz stänge 300


2.   Wäster Humbla gården, hemmen  1
                Ränter spannemåll     45 spannar
                      brukat    14 4/5
      Vtsäde {                                                 16                  
                      obrukat  1 1/5
                             Höö                                                30
                Humblegårdz stänge  300
    

      Tredingz träde suartmylla och
            sugh jordh.
      Skogh till timber, gärzle och
      brännemark nötorfftigh
      Mulebete medelmåtiget.


(Karttext:)

Öde
Her ibland ähre dee andre gårdars egor belägna.
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde