Lönnarp:67


                                                       Vtsäde    Höö
     Notarum Explicatio               tunner     laaß

      Lorängen, hemmen         1/2
                    Ränter smör  2 pund
                      brukat    8 1/10
      Vtsäde {                                     8 2/10
                      obrukat  1/10
                             Höö                                   15
            Humble gårdz stänge 400
    
      Tredingz träde sand, mull och
                lehr jordh.
      Skog till giärzle och bränne-
      mark nötorfftigh
      Mulebete medelmåtigt.


(Karttext:)

Här ibland ähre dee andre gårdars egor belägna.