Lönnarp:69


                                                                   Vtsäde    Höö
     Notarum Explicatio                           tunner     laaß

      Kiäplunda, skatte wraakz hemman  1/4
                    Ränter smör                 1/2 pund
                      brukat    3 3/5
      Vtsäde {                                                  4 1/5
                      obrukat  3/5
                                 Höö                                           6
      Tredingz träde sand och
                mull jordh
      Skog till timber giärzle
      och brännemark nötorfftigh
      Mulebete medelmåtiget.


(Karttext:)

Kiäplunda.
Öde