Lönnarp:7-8


                                               Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio             tunnor    laaß

Kyrkeryd, hemmen      1/8  
        Ränter smör     1/2 pund 
        Vtsäde                              2 2/5
              Höö                                         8
Humblegårdz stänge 200
Eenßäde öhr och mull jordh
Skog till timber, giärzle,
suedie och brännemark.
Fis<ke>1 wattn godt.
       Mulebete godt.


                                               Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio             tunnor    laaß

Stuffueryd, hemmen      1/2  
        Ränter smör      2 pund 
        Vtsäde alz                         4 1/5
              Höö                                         18
    Humble gårdz stänge 300
Eenßäde suartmylla och miäla jord
Quarn gångande hööst och wåår.
Skogh till timber, giärzle, suedie
och brännemark.
Fiske watn godt.
Mulebete godt.


(Karttext, s. 7:)

Betes marck, doch några parkar ßom bärgas
Löneren lacus.
Betes hage.
Hård walz engh
Her möter Löndarpa ängh med häst hagar

(s. 8)

Goperydz egor möta
Träsk
Hård walz engh
Betes hage, små gran skoogh.
Betes marck.
Löneren lacus
Stufuery
Quarn
Sanck tuffuig eng medh gran och små alle skoogh.
Hård walz eng med haßle och små biörke skogh.
Betes hage med gran skoogh.
Betes hage medh gran skoogh.

1 Hela ordet ej läsligt p.g.a. skada i papperet