Lönnarp:70


                                                                   Vtsäde    Höö
     Notarum Explicatio                           tunner     laaß

      Haffstena, skatte wraakz hemmen  1/2
                    Ränter smör                 1 pund
                    Wtsäde öde alz                         3 9/10
                                 Höö                                           6
      Tredingz träde mull och sand jordh
      Skogh till timber, gärzle och
      brännemark nötorfftigh.
              Mulebete godt.

(Karttext:)

Haffstena.