Lönnarp:71


                                                        Vtsäde    Höö
     Notarum Explicatio                tunner     laaß

Lilla Åhsbrotårpet, ett nybygge.
              Ränter i all skaadt    1  ???
                      brukat    1/2
      Vtsäde {                                       4/5
                      obrukat  3/10
                                 Höö                                 5
      Eenßäde mull och sugh jordh
      Skogh till timber, gärzle och bränne-
      mark godher.
              Mulebete godt.

(Karttext:)

Öde
Öde
Öde
Öde
Måsig tuffwig staag walz eng medh steen och liungh backar.