Lönnarp:9


                                               Vtßäde   Höö
Notarum Explicatio             tunner    laaß

Goperyd, hemmen      1/4  
        Ränter smör    1 pund 
        Vtsäde alz                        3 7/10
              Höö                                         10
    Humble gårdz stänge 100
Eenßäde sand och suartmyllajord
Fiske watn i Löneren.
Skogh till timber, giärzle,
suedie och brännemark godher.
       Mulebete godt.

(Karttext:)

Gran backe
Hård walz engh med alle skogh.
Löneren lacus
Hård walz engh
Betes marck medh fååre skogh och suedie backar, doch några parkar ßom bärgias
Stufuerydz egor möta.