Lönnarp:Opaginerad


(Rubrik:)     Redvägs härad            Knätte sochn.

Notarum Explicatio                Vtsäde   Höö
                                                       tunnerr   laaß

Knätte hemman 1
Ränter smör    4 pund 
        Vtsäde alz                              9 4/5
                  Höö                                           25
Doch dymarrr mäste parten
som der till högias
Humble gårdz stängr    400
Eenßäde sand, öhr och
suart mylla jordh
Quarn gångande hööst
och wåår.
Timber och suedir skoogh
ringa.
Giärzle skogh och bränne
marck goder.
Mulebete medelmåtigt.

Förbemälte gårdz ander maa änger ståå
öffuer medh watn

(Karttext:)

Maa och tuffwigh engh
Byßens vtmarck
Stagh walz engh
Sanck engh