Lönnarp:Register                    Effterskreffne
                       sochner 
        ähre affmätte j förbemälte och effterföl-
                    giande häradher.

             Redwägz häradh

             Böhne sochn                  folio 1
             Fijfflered sochn              folio 6
             Kiylinggared sochn        folio 16
             Knätte sochn                 folio 33       
             Dalumma sochn             folio 34
             Wijstz sochn                  folio 34
             Bruns sochn                   folio 34
             Åhsarpa sochn               folio 34

                    Åhs häradh
             Möhne sochn                 folio 39

             Wartoffta häradh

             Lehna sochn                  folio 40
             Åhsle sochn                   folio 44
             Fröygeredz sochn          folio 47, 50, 51, 52
             Wijstarpa sochn             folio 48

             Gudhems häradh

             Höstena sochn               folio 54
             Brunnumma sochn         folio 58
             Stönstårpa sochn          folio 61
             Bårgonna sochn             folio 62      
             Siogerstad sochn           folio 65, 66

             Kåkindz häradh

             Siöffdes sochn               folio 68