LMMy Östergötland:2a


Peer Joenßon i frelße gården    9 1/2 alnar
Oluf i frelße garden hafver        34 alnar
Laße i cronegården hafver        20 alnar
Peer Joenßon1 hafver               20 alnar
Swen i cronegården                 22 1/2 alnar
Peer Swenßon                          22 1/2 alnar

(Karttext:)

Marsta ägor taga har2 widh
Kärrachtig
Måßer     
Måße engh
Salinge
Backer
50625
Hård waldz engh.
Måße
Elghesiö ägor taga här widh
Enge hage med skogh
220900
Biälbo proxime
Sand blandat åker   
75600
Norr
49500
Godh hardualz engh
Ramsta
Söder
Biälbo ägor taga her widh
270400
Elghesiö proxime
58000
Swart mylla
Öster Elliesiös engh
Godh hård waldz engh medh små granskogh
Önstorps engh.
16 las höö.

(Blyertsanteckningar:)3

Hardz waldz engh ???
Måßa
Hård waldz engh
Öster Ellesiös engh
Önstorps engh medh små gran skogh
Godh hårdh waldz engh medh små granskogh

1 Härefter några överstrukna bokstäver
2 D.v.s. här
3 Siffror/Uträkningar på och utanför karttexten har hoppats över.