LMMy Östergötland:2b


Giöstringz häradh, Biälbo sochn,
Ramstadh afmäth och calculerath.
Fins fol. 192, 193.