LMMy Jönköping:10a


Boo på den sidan
Lijdh eekskog, höö 20 laß
7 laß eek och sten
8 laß sten och skog
Sten och skog 16 laß
Prästgard
7 3/8 tunna
Eek med sten.
Boll slätt medh sten.
2 3/4 tunna
1 1/2 tunna
Eek skog och sten iblan
Granskog och sten
2. 5 laß, 3. 4 laß, 4. 3 laß
Enge giärde hård valß eng medh eek, biörk och haßel skog, sten i bland, 40 laß
20 laß
Eekskogh och haßell.
Swart mul jordh 
1 1/8 tunna
2. 40 laß, 3. 50 laß, 4. 30 laß, 7. 30 laß
Eng hag, 6 laß
2 tunnor
3 tunnor
3. 3 laß, 1. 5 laß
5 laß
Lundby på den sidan 1/8 mil harifran2
Eek skog och hård wall, sten i bland
Ödhe
Måßa och dy
Skog o sten 5 laß
6. 3 tunnor
6 laß
2 7/16 tunna
8 laß
2. 2 laß, 3. 4 laß, 4. 4 laß, 6. 6 laß
Skog o sten
Eeke eek skog, 5. 38 laß, 6. 40 laß, 7. 20 laß
Stenbacka medh fina biörk skog.
Moojord ödhe
5. 5 laß, 6. 6 laß, 7. 7 laß
6 3/4
Ödhe
Haßle åß på den sidan
5 3/8
Haxsa ry på den sidan 1/8 mill här i fron.
Söder-Norr
Anderß Jonßon Huß
 
(Blyertsanteckningar:)

1. Germund
2. Pär Nilßön      giärdhe
3. Jon Oluffson
Suen
Christiern
Gumund


1 D.v.s.
2 D.v.s. härifrån