LMMy Jönköping:10b


(Vänstersidan:)

Boa by i Stenebärga sochn
anno 1647.

Herr Gudh fadher, statt
oß bij och lätt oß icke för<därvas>
giör oß ifrån wåra synder f<ria>
 

(Högersidan:)

Boa by j Stenbärga
sochn.

Germundh tall sämiehemman 1
Vthsädhe                              8 1/4 tunna
Humblegård om                    200 stänger
Höö alz i hoop                      38 laß
Skatte vthiordh En vthiordz eng, kallaß Lijdh,
om höö                                 20 såtan

2. Jbidem Pär Nilßon frälße hemman 1/2
    Vthsädhe                          4 tunnor
    Humblegård om                100 stänger
    Höö alß i hoop                 39 laß

3. En chrono vth[ior] jord till nummer 3, kallaß Ända boord, littera A.
    Humble gård till vthiorden om 50 stänger
    Vthsädhe                          1/4 tunnor
    Höö                                 40 såtan, 10 eeng skiffte.

4. Jbidem Swen frälße hemman 1
    Vthsädhe
    Humblegård om               60 stänger
    Höö alz i hop

5. Jbidem Christiären frälße heman 1/4
    Vthsädhe
    Humblegård om               100 stänger
    Höö alz i hoop                 28 laß

6. Jbidem chrono hemman    1
    Vthsädhe
    Humble gård om              130 stänger
    Höö alß i hoop                 28 laß

7. Jbidem Gundhmundh skatt hemman hell sätting   1
    Vthsädhe                          8 3/4 tunna
    Humblegard om                250 stänger
    Höö                                 50 laß

    Eett eenskiffte, kommer till Boo, littera B, höö 4 såtan
    En skattevthiordz betz haga, kallaß Bona bärgh, lydher till nummer 1, 7 och ähr
    belagen1 mellan Boo och prästegårdes hagar.

    Squalte quaren ställen
    ähr här till var gård södh<er>
    i fran2 byn.

    Till denne by ähr notorfftig
    skog och mulbet, fiskerij
    någåt liteett i Gran sion och
    Säffz siön.

    Löffskog och fälskogh ähr
    till Boa nog  

1 D.v.s. belägen
2 D.v.s. ifrån